سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پیشگیری ،تشخیص و ارجاع به موقع افراد نابارور

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آنلاین

وبینار علمی پیشگیری ،تشخیص و ارجاع به موقع افراد نابارور

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی پیشگیری ،تشخیص و ارجاع به موقع افراد نابارور
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید