سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آلودگی هوا در دوران کووید 19 در آسیا و اروپا

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آنلاین

وبینار علمی آلودگی هوا در دوران کووید 19 در آسیا و اروپا

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی آلودگی هوا در دوران کووید 19 در آسیا و اروپا
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید