سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات اعصاب

انجمن علمی داروسازان بالینی

آنلاین

تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات اعصاب

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان:

تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات اعصاب
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان:

مدرس(ها)


م
دکتر مریم مهرپویا
ح
دکتر سولماز حسنی

نظرات (۰)