سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینا علمی عقرب زدگی در ایران

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینا علمی عقرب زدگی در ایران
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۰۰

وبینا علمی عقرب زدگی در ایران
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید