سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۰۹:۳۰

وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۰۹:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید