سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ندول های تیروئید

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی ندول های تیروئید

شروع: شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی ندول های تیروئید
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید