سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی عفونت ادراری و كشت نمونه ادرار

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی عفونت ادراری و كشت نمونه ادرار

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار علمی عفونت ادراری و كشت نمونه ادرار
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید