سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی فارماکوگنوزی در طب بیماریهای قلبی عروقی، فراورده های گیاهی موثر و مکانیسم ها

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی فارماکوگنوزی در طب بیماریهای قلبی عروقی، فراورده های گیاهی موثر و مکانیسم ها

شروع: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی فارماکوگنوزی در طب بیماریهای قلبی عروقی، فراورده های گیاهی موثر و مکانیسم ها
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰


نظرات (۰)

نظر بدهید