سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی تنش های حرارتی در محیط کار

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینارعلمی تنش های حرارتی در محیط کار

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰

وبینارعلمی تنش های حرارتی در محیط کار
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید