سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید