سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تصفیه فاضلاب در صنایع کوچک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی تصفیه فاضلاب در صنایع کوچک
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی تصفیه فاضلاب در صنایع کوچک
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید