سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی قصور پزشکی در بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی قصور پزشکی در بیهوشی

شروع: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار علمی قصور پزشکی در بیهوشی
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید