سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبنیار علمی قصور پزشکی با رویکرد تخصصی برای کادر درمان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبنیار علمی قصور پزشکی با رویکرد تخصصی برای کادر درمان
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰

وبنیار علمی قصور پزشکی با رویکرد تخصصی برای کادر درمان
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ا
دکتر فرامرز ابراهیمی فلاح طلب
متخصص پزشکی قانونی معاونت پزشکی قانونی استان گلستان
ت
دکتر مریم تیموری
متخصص پزشکی قانونی

نظرات (۰)

نظر بدهید