سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسه طراحی اپلیکیشن

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

جلسه طراحی اپلیکیشن

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰

جلسه طراحی اپلیکیشن
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰

شرح

نظرات (۰)

نظر بدهید