سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

Understanding the "Triple Treat" Diabetes Cardio-Renal Management

از سری وبینارهای لاین دیابت داروسازی دکتر عبیدی

Understanding the "Triple Treat" Diabetes Cardio-Renal Management

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰

Understanding the "Triple Treat" Diabetes Cardio-Renal Management
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰

شرح

Topics:

 

_ Novel Antihyperglycemic Oral Agents in T2DM Patients Treatment, SGLT2 Inhibitors 

       & DPP-4 Inhibitors Overview and ADA Guideline   

_  Cardiovascular Benefits of SGLT2 Inhibitors and ESC Guideline

_ Diabetes Nephropathy, Renal Benefits of SGLT2 Inhibitors, KDIGO Recommendations

_ Combination Therapy (Empagliflozin + Linagliptin)

_ Q & A

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


 M.D Vahdat Zanboori
M.D Vahdat Zanboori
Endocrinologist, Tabriz University of Medical Sciences
 M.D Rezvanieh Salehi
M.D Rezvanieh Salehi
Cardiologist, Tabriz University of Medical Sciences
 M.D Farahnoosh Farnood
M.D Farahnoosh Farnood
Nephrologist, Tabriz University of Medical Sciences

نظرات (۰)

نظر بدهید