سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

اخلاق سازمانی

کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

این برنامه دارای امتیاز فرهنگی میباشد 

اخلاق سازمانی

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰
پایان:

اخلاق سازمانی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰
پایان:

شرح

لطفا توجه فرمایید دریافت گواهی شرکت در برنامه  از تاریخ  99/04/21 به مدت یک هفته از طریق این سایت امکان پذیر میباشد و بعد از این تاریخ مستندات و گواهی ها از سامانه حذف و امکان صدور و پرینت و پی گیری گواهی ها مقدور نمی باشد

گواهی فقط برای شرکت‌کنندگانی صادر می‌شود که حداقل در ۵۰ درصد زمان کلاس حضور داشته باشند.

مدرس(ها)


ک
دکتر امیر کشاورزیان
PHD اخلاق پزشکی عضو هیئت علمی ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نظرات (۰)