سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

اخلاق علمی دانشجویی اخلاق در پژوهش

کارگاه های کنگره اخلاق دانشجویی 18 الی 20 تیر 99 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

این برنامه دارای امتیاز فرهنگی میباشد 

اخلاق علمی دانشجویی اخلاق در پژوهش

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۰
پایان:

اخلاق علمی دانشجویی اخلاق در پژوهش
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۰
پایان:

شرح

لطفا توجه فرمایید دریافت گواهی شرکت در برنامه  از تاریخ  99/04/21 به مدت یک هفته از طریق این سایت امکان پذیر میباشد و بعد از این تاریخ مستندات و گواهی ها از سامانه حذف و امکان صدور و پرینت و پی گیری گواهی ها مقدور نمی باشد

گواهی فقط برای شرکت‌کنندگانی صادر می‌شود که حداقل در ۵۰ درصد زمان کلاس حضور داشته باشند.

مدرس(ها)


ش
دکتر احسان شمسی کوشکی
PHD اخلاق پزشکی دبیر علمی کمیته اخلاق و پژوهش عضو هیئت علمی ‌دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو

نظرات (۰)