سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مسائل قانوني بارداري در پزشكي قانوني

سازمان پزشکی قانونی استان فارس

وبینار علمی مسائل قانوني بارداري در پزشكي قانوني

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی مسائل قانوني بارداري در پزشكي قانوني
ورود / ثبت‌نام

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰

شرح

نظرات (۰)

نظر بدهید