سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اشنايي با فرايندهاي پزشكي قانوني

سازمان پزشکی قانونی استان فارس

وبینار علمی اشنايي با فرايندهاي پزشكي قانوني

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی اشنايي با فرايندهاي پزشكي قانوني
ورود / ثبت‌نام

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

شرح

نظرات (۰)

نظر بدهید