سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

کارگروه بحث و تبادل نظر درباره فرمولای GMP

GMP Formula Focus Group Round Table Discussion

شرکت داروساز ی درمان آرا

کارگروه بحث و تبادل نظر درباره فرمولای GMP

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵:۳۰

کارگروه بحث و تبادل نظر درباره فرمولای GMP
ورود / ثبت‌نام

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵:۳۰

شرح

نظرات (۰)

نظر بدهید