سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جوازدفن

اداره كل پزشكي قانوني استان فارس با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز

آنلاین

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جوازدفن

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جوازدفن
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید