سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ی برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی (سانس دوم)

دانشکده پیراپزشکی گلستان

آنلاین

سانس دوم 

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ی برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی (سانس دوم)

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۳:۳۰
پایان:

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ی برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی (سانس دوم)
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۳:۳۰
پایان:

شرح

لظفا توجه شود این برنامه در دو سانس ارائه میشود

سانس اول : 11 الی 13

سانس دوم : 13.30 الی 15.30

مدرس(ها)


ک
آقای مهندس کتولی
مهندس کامپیوتر
ک
آقای کوچکی
مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی

نظرات (۰)