سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

کنگره دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( جلسه تست )

کنگره دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( جلسه تست )
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ساعت ۰۷:۴۱
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ساعت ۰۷:۴۱

کنگره دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( جلسه تست )
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ساعت ۰۷:۴۱
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ساعت ۰۷:۴۱

نظرات (۰)

نظر بدهید