سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار علمی بررسی صورت های مالی

آشنایی مدیران غیر مالی با امور مالی

( جلسه سوم )

وبینار علمی وبینار علمی بررسی صورت های مالی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی وبینار علمی بررسی صورت های مالی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید