سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار دانش پژوهی آموزشی(scholarship of teaching )

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

وبینار دانش پژوهی آموزشی(scholarship of teaching )

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار دانش پژوهی آموزشی(scholarship of teaching )
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید