سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

سمینار علمی دانشجویی سال 1401

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سمینار علمی دانشجویی سال 1401

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۰

سمینار علمی دانشجویی سال 1401
ورود / ثبت‌نام

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۰

نظرات (۰)