1
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیومکانیک استفاده از الاینرها

انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران

آنلاین

وبینار علمی  بیومکانیک استفاده از الاینرها

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  بیومکانیک استفاده از الاینرها
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰

فایل ضبط شده آقای دکتر رفیعی

نظرات (۰)

نظر بدهید