سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار مفاهيم و كليات دولت الكترونيك

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار مفاهيم و كليات دولت الكترونيك

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار مفاهيم و كليات دولت الكترونيك
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰


نظرات (۰)

نظر بدهید