سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400

وبینار  آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰

وبینار  آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰

شرح

سامانه میزبانی وبینارها و برنامه های مجازی CMELearn.ir
پس از سال ها تلاش و کوشش در زمینه آموزش مداوم پزشکان و کسب تجربه، با توجه به نیاز های دیده شده در جامعه پزشکی بر آن شدیم تا سیستمی را طراحی کنیم که در شرایط خاص پاندمی کرونا جهت برگزاری دوره های اموزش مداوم (وبینار) و کلاس های ضمن خدمت یاری رسان دانشگاه ها علوم پزشکی و سایر مراکز علمی کشور باشد
شماره تماس واحد پشتیبانی :361-034(داخلی 112)

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ا
دکتر سید علی انجو
PHD اخلاق پزشکی
استادیار ‌دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

نظرات (۰)