سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400

وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

شرح

سامانه میزبانی وبینارها و برنامه های مجازی CMELearn.ir
پس از سال ها تلاش و کوشش در زمینه آموزش مداوم پزشکان و کسب تجربه، با توجه به نیاز های دیده شده در جامعه پزشکی بر آن شدیم تا سیستمی را طراحی کنیم که در شرایط خاص پاندمی کرونا جهت برگزاری دوره های اموزش مداوم (وبینار) و کلاس های ضمن خدمت یاری رسان دانشگاه ها علوم پزشکی و سایر مراکز علمی کشور باشد
شماره تماس واحد پشتیبانی :361-034(داخلی 112)

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ک
دکتر امیر کشاورزیان
PHD اخلاق پزشکی عضو هیئت علمی ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نظرات (۰)