سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی ؛ افسردگی و ناامیدی ؛

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400

وبینار آموزشی ؛ افسردگی و ناامیدی ؛

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار آموزشی ؛ افسردگی و ناامیدی ؛
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

سامانه میزبانی وبینارها و برنامه های مجازی CMELearn.ir
پس از سال ها تلاش و کوشش در زمینه آموزش مداوم پزشکان و کسب تجربه، با توجه به نیاز های دیده شده در جامعه پزشکی بر آن شدیم تا سیستمی را طراحی کنیم که در شرایط خاص پاندمی کرونا جهت برگزاری دوره های اموزش مداوم (وبینار) و کلاس های ضمن خدمت یاری رسان دانشگاه ها علوم پزشکی و سایر مراکز علمی کشور باشد
شماره تماس واحد پشتیبانی :361-034(داخلی 112)

مدرس(ها)


خ
دکتر جواد خلعتبری
استاد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

نظرات (۰)