سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی ؛ مبانی پدافند غیر عامل در نظام سلامت ؛

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400

وبینار آموزشی ؛ مبانی پدافند غیر عامل در نظام سلامت ؛

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار آموزشی ؛ مبانی پدافند غیر عامل در نظام سلامت ؛
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰

مدرس(ها)


غ
دکتر علیرضا غدیانی

نظرات (۰)