سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی ؛ اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ؛

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400

وبینار آموزشی ؛ اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ؛

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰

وبینار آموزشی ؛ اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ؛
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ر
دکتر غلامرضا روشندل
PHD اخلاق پزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

نظرات (۰)