سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان ؛

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400

وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان ؛

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰

وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان ؛
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ف
دکتر عبدالرضا فاضل
ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نظرات (۰)