سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

مروری بر تازه های COPD

انجمن فوق تخصصی ریه ایران با همکاری شرکت کوبل دارو

آنلاین

مروری بر تازه های COPD

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

مروری بر تازه های COPD
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


 دکتر مهرناز اسدی
دکتر مهرناز اسدی
Welcome & Opening Remarks
دکتر حسن قبادی
دکتر حسن قبادی
A Multidisciplinary Approach to the
Management of Chronic Respiratory Diseases
دکتر مجید میرصدرایی
دکتر مجید میرصدرایی
COPD Patients Deserve More
دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی
دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی
COPD! Same Problem, Different
Recommendations Across Guidelines
دکتر محمد علی زحل
دکتر محمد علی زحل
What Are the Challenges and Solutions for
Managing Patients with COPD in 2021

نظرات (۰)

نظر بدهید