سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسه اعتبار بخشی مرکز تحقیقات قلب یزد و دانشگاه های همدان _ کرمانشاه و کردستان

جلسه اعتبار بخشی مرکز تحقیقات قلب یزد و دانشگاه های همدان _ کرمانشاه و کردستان

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰

جلسه اعتبار بخشی مرکز تحقیقات قلب یزد و دانشگاه های همدان _ کرمانشاه و کردستان
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید