سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

دوره آموزش mmt ویژه پزشکان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره آموزش mmt ویژه پزشکان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

دوره آموزش mmt ویژه پزشکان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید