سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسات آنلاین اعتبار بخشی مراکز _ یزد_ همدان_ ایلام _ کرمانشاه و کردستان

جلسات آنلاین اعتبار بخشی مراکز _ یزد_ همدان_ ایلام _ کرمانشاه و کردستان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

جلسات آنلاین اعتبار بخشی مراکز _ یزد_ همدان_ ایلام _ کرمانشاه و کردستان
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید