سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی تغییرات و اختالالت سیستم اسکلتی و عضلانی در بارداری (تئوری)

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار آموزشی تغییرات و اختالالت سیستم اسکلتی و عضلانی در بارداری (تئوری)

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار آموزشی تغییرات و اختالالت سیستم اسکلتی و عضلانی در بارداری (تئوری)
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ب
خانم دکتر برقعی

نظرات (۰)

نظر بدهید