سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی فیزیولوژی درد و تئوریهای آن

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار آموزشی فیزیولوژی درد و تئوریهای آن

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار آموزشی فیزیولوژی درد و تئوریهای آن
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ب
خانم دکتر برقعی

نظرات (۰)

نظر بدهید