سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی سبک های یادگیری و آموزش به بزرگسالان

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار آموزشی سبک های یادگیری و آموزش به بزرگسالان

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰

وبینار آموزشی سبک های یادگیری و آموزش به بزرگسالان
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ن
خانم دکتر نقی نسب

نظرات (۰)

نظر بدهید