سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی مدیریت ذهن و ذهن آگاهی

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار آموزشی مدیریت ذهن و ذهن آگاهی

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۰۸:۰۵
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰

وبینار آموزشی مدیریت ذهن و ذهن آگاهی
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۰۸:۰۵
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ن
خانم دکتر نقی نسب

نظرات (۰)

نظر بدهید