سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی توانبخشی بعد از زایمان و تغییرات پرینه (تئوری و عملی)

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی توانبخشی بعد از زایمان و تغییرات پرینه (تئوری و عملی)

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰

وبینار علمی توانبخشی بعد از زایمان و تغییرات پرینه (تئوری و عملی)
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ر
خانم دکتر ریحانی

نظرات (۰)

نظر بدهید