سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی طب فشاری در بارداری و زایمان ماساژ در باردای و زایمان

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی طب فشاری در بارداری و زایمان ماساژ در باردای و زایمان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی طب فشاری در بارداری و زایمان ماساژ در باردای و زایمان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ر
خانم دکتر ریحانی

نظرات (۰)

نظر بدهید