سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نقش همراه و مامای دولا

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی نقش همراه و مامای دولا

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

وبینار علمی نقش همراه و مامای دولا
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
سرکار خانم عرب

نظرات (۰)

نظر بدهید