سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جلسه اول: اهداف کالسها، آناتومی فیزیولوژی، شکایات شایع و جلسه پدران

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی جلسه اول: اهداف کالسها، آناتومی فیزیولوژی، شکایات شایع و جلسه پدران

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی جلسه اول: اهداف کالسها، آناتومی فیزیولوژی، شکایات شایع و جلسه پدران
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
سرکار خانم عرب

نظرات (۰)

نظر بدهید