سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جلسه دوم: تغذیه جلسه سوم: بهداشت روان، نوزاد و شیردهی

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی جلسه دوم: تغذیه جلسه سوم: بهداشت روان، نوزاد و شیردهی

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

وبینار علمی جلسه دوم: تغذیه جلسه سوم: بهداشت روان، نوزاد و شیردهی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


د
سرکار خانم درویشی

نظرات (۰)

نظر بدهید