سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جلسه ششم: مراحل مختلف زایمان جلسه هفتم: بهداشت بعد از زایمان

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی جلسه ششم: مراحل مختلف زایمان جلسه هفتم: بهداشت بعد از زایمان

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰

وبینار علمی جلسه ششم: مراحل مختلف زایمان جلسه هفتم: بهداشت بعد از زایمان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


د
سرکار خانم درویشی

نظرات (۰)

نظر بدهید