سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جلسه هشتم: نوزاد جلسه نهم: شیردهی

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی جلسه هشتم: نوزاد جلسه نهم: شیردهی

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی جلسه هشتم: نوزاد جلسه نهم: شیردهی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ز
سرکار خانم زرگری

نظرات (۰)

نظر بدهید