سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

کارگاه علمی رزومه نویسی و گرنت نویسی

انجمن علمی داروسازان ایران برگزار میکند

آنلاین

کارگاه علمی رزومه نویسی و گرنت نویسی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

کارگاه علمی رزومه نویسی و گرنت نویسی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


م
دکتر مجتبی مصطفوی
دکترای شیمی تجزیه

نظرات (۰)

نظر بدهید